This blog is written in Tamil unicode. If you are not able to see the fonts properly, please change the 'character encoding' in your browser to Unicode UTF 8

ஞாயிறு, 20 ஜனவரி, 2008

வலை பதிவுகள் (Blogs) மற்றும் வலை ஒலி இதழ்கள் (podcast) - இமயம் டி.வி யில் ஒரு நேர்முகம்

கே. சீனிவாசனுடன் இமயம் டி.விக்காக உரையாடுபவர் ஷில்பா

கடந்த ஜனவரி 17ம் தேதி, இமயம் டி.வியில் "வ்லை பதிவுகள் (Blogs) மற்றும் வ்லை ஒலி இதழ்கள் (podcast) பற்றிய என்னுடைய நேர்முகம் ஒளிபரப்பாகியது.

இந்த நேர்முகத்தில், வலைபதிவுகளை உபயோகப்படுத்துவது பற்றியும், வலை ஒலி இதழ்களை செலவில்லாமல் உருவாகுவது பற்றியும் விளக்கியிருக்கிறேன்.
நேர்முகத்தின் 15 நிமிட ஒலிபதிவினை கிளிக் செய்து கேட்கவும்.1 கருத்துகள்:

அடிக்கடி ஒரு திருக்குறள்

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...